5 důvodů, proč se učit angličtinu pomocí příběhů

Ruku nahoru – kdo nemá rád příběhy? Vyprávění kamaráda, dobrá kniha, divadelní představení, skvělý film nebo seriál, od kterého se nemůžeme odtrhnout… Kdo alespoň něco z toho nemá rád? Přihlaste se, nestyďte se.

Nikdo? Myslela jsem si to.

Příběhy mají v našich životech nezastupitelné místo, setkáváme se s nimi dennodenně a považujeme je za zcela samozřejmou součást našich životů.

Možná vás ale nikdy nenapadlo, že příběhem se můžete učit angličtinu. Jasně, všichni se díváme na filmy a seriály v angličtině. Příběhy mají v našem učení ale mnohem větší potenciál. Když se jejich prostřednictvím budeme cíleně učit, naše angličtina se bude zlepšovat mnohem rychleji, než kdybychom se učili jen z učebnice a jen sem tam se podívali na nějaký film nebo seriál.

Proč tomu tak je?

Na tuto otázku vám odpovím v následujících odstavcích. Vybrala jsem pro vás 5 hlavních důvodů, proč jsou příběhy skvělým pomocníkem při učení angličtiny.

1. Vyprávění příběhů je jedna z nejstarších forem lidské komunikace

Příběhy provázejí lidstvo od jeho počátků. Lidé si vždy vyprávěli příběhy, předávali si je z generace na generaci, bavili se jimi a učili se z nich.

Co víc, příběhy jsou výhradně lidským zážitkem, který nám pomáhá mluvit o sobě a o skutečných i imaginárních světech. Pomáhají nám dát sebe sama i jiné osoby do kontextu lidské společnosti a ukotvit se v ní.

Vytváříme jimi obraz skutečného světa, ale můžeme je využít také k vytvoření nekonečného množství světů, které existují právě jen v příbězích a v naší fantazii.

2. Příběhy nás baví a dobře si je pamatujeme, což zvyšuje naši motivaci se učit a být při učení aktivní

Zábava – to je to, oč tu běží. Kina, divadla, romány, spousta videoher, ale i bulvární noviny a časopisy – všechny tyto a mnohé další existují proto, že nás skvěle baví právě příběhy. Nezáleží na formě: někdo má raději filmy a seriály, jiní tráví čas s dobrou knihou. Jejich společným jmenovatelem je ale příběh. Ten baví všechny.

Jak moc se musíte nutit k tomu, abyste se pustili do činnosti, která vás baví? Jak moc se musíte nutit k tomu, abyste si pustili další díl svého oblíbeného seriálu? Jak moc se musíte nutit, abyste začali hrát svou oblíbenou videohru? Asi si teď říkáte, že mnohem těžší je přestat než začít

Když vás nějaká činnost baví, nevadí vám, že ji děláte. Naopak, chcete ji dělat. Chcete být aktivní, zapojit se do hry a skvěle si to užít.

Tak si pojďte užít i učení jazyků.

3. Výzkumy ukazují, že učení pomocí příběhů je efektivnější než tradiční výukové materiály, a to bez ohledu na věk a prostředí, ze kterého student pochází

Příběhy jsou pro všechny – mladé, staré, Čechy, Brazilce, Japonce, … Na věku ani původu nezáleží.

Děti se z nich učí úplně přirozeně, pomocí pohádek. Zjišťují, co mají a nemají dělat, jak od sebe rozeznat dobro a zlo, že s vlkem si v lese opravdu nemají povídat a že tašky z cizích střech nemají jíst, ani když jsou z perníku.

Pomocí příběhů se ale nemusíme učit jen v dětství. Nikdy nebyly určeny pouze dětem. Třeba pohádky, které dnes vyprávíme dětem, byly hlavně pro dospělé – až teprve v 19. století začaly být pokládány za součást literatury pro děti.

Příběhy neznají věkové limity ani hranice států. Jsou prostě a jednoduše lidské. A právě to je na nich nádherné.

4. Příběhy nám pomáhají naučit se a zapamatovat si slovíčka a gramatické struktury. Slovní zásobu také rozšiřují efektivněji než tradiční metody

Obecně platí, že si nejlépe zapamatujeme to, k čemu máme citovou vazbu. Příběhy nás baví, což má vliv nejen na naši motivaci se učit, ale také na naši schopnost zapamatovat si nová slovíčka nebo novou gramatiku.

Samozřejmě se nemůže jednat jen o poslech příběhů stylem „jedním uchem sem, druhým uchem ven“. Musíme příběh skutečně vnímat – opravdu poslouchat, když ho někdo vypráví, opravdu vnímat slova a věty, když ho čteme.

Ideální je, když si také nová slovíčka a novou gramatiku hned procvičíme. Díky tomu příběhy mohou ukázat svou kouzelnou moc naplno a my pak zvládneme tvořit delší a složitější věty, než kdybychom se učili jen z učebnice.

5. Příběhy rozvíjí všechny naše jazykové dovednosti

Díky příběhům se zlepšuje naše schopnost číst s porozuměním, když příběhy posloucháme, rozvíjíme schopnost rozumět mluvenému slovu.

To ale není vše – příběhy můžeme (a měli bychom!) využít ke zlepšení našeho psaného projevu, mluvení a výslovnosti. To vše s využitím příběhů rozvíjíme lépe a efektivněji než při pouhém učení z učebnice.

Když k tomu připočteme i předchozí bod – rozšíření slovní zásoby a zapamatování gramatických struktur, je jasné, že příběhy nám v jazyce pomohou úplně se vším.

Doufám, že vám tento článek odpověděl na otázku, proč je dobré do svého učení angličtiny zařadit příběhy. Nejenže vás to bude skvěle bavit a budete se na učení těšit, ale také vám to pomůže konečně efektivně zvládnout angličtinu.