Lenka Hlaváčová

Jsem lektorka angličtiny, překladatelka z/do angličtiny a korektorka česky psaných textů. Jako lektorka působím ve Zlíně, korektury a překlady provádím pro firmy i jednotlivce z celé ČR i ze zahraničí.

Vystudovala jsem anglickou a českou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem získala také kvalifikaci pro výuku angličtiny a češtiny.

Po ukončení studií jsem pracovala jako učitelka na několika školách ve Zlíně (ZŠ i SŠ) a externě jako lektorka na jazykových školách ve Zlíně a na Univerzitě Tomáše Bati, kde externě působím i nyní.

Mám za sebou několik dlouhodobých pobytů v anglicky mluvících zemích. Absolvovala jsem studijní pobyt na univerzitě v Durhamu ve Velké Británii, pracovní stáž na jazykové škole Peartree Languages ve velšském Cardiffu a rok jsem žila, pracovala a cestovala v Kanadě v rámci programu Working Holiday. Mou úroveň angličtiny dokazuje složení jazykové zkoušky Certificate of Proficiency in English s hodnocením A na nejvyšší úrovni C2.

Jazyky, zejména angličtina a čeština, jsou mou celoživotní vášní. Jsou krásné, fascinující a dokonalé. Pozorovat je, sledovat, jak se neustále mění, vyvíjí a žijí své životy, jimiž spojují celé generace lidí, je úchvatné. Jazyky jako živé organismy poznáváme celý svůj život. Proto ani já nikdy nepohrdnu příležitostí naučit se něco nového. Abych nezapomněla, jaké to je učit se jazyk, který je pro nás zcela nový, a věděla, jak se cítí moji klienti, když se snaží udělat pokrok v angličtině, sama sebe stavím do role studenta, který se učí nový jazyk – právě teď se například snažím zdolat němčinu. 🙂

Nezanedbávám ale ani své odborné vzdělávání. Neustále se snažím posouvat dál nejen jako odborník na angličtinu a češtinu, ale také jako odborník na výuku jazyků a na překlad. Účastním se odborných webinářů, získávám informace a inspiraci z odborné literatury a z webu a pokud je to možné, účastním se prezenčních kurzů, seminářů nebo konferencí. Jedním z nejpřínosnějších kurzů, který jsem absolvovala, byl kurz pro lektory angličtiny Creative Teaching in the Secondary and Adult Classroom organizovaný The Lake School of English v anglickém Oxfordu.

Bude mi potěšením s vám spolupracovat na zlepšení vaší angličtiny nebo na překladu či korektuře vašich textů.