Zásady ochrany osobních údajů (na základě nařízení EU 2016/679 o GDPR)

Správcem osobních údajů je Lenka Hlaváčová, IČ 08505641, se sídlem Lázeňská 434, 763 14, Zlín – Kostelec, tel.: 728 125 068, e-mail: info@lingate.cz. Provozovna: třída Tomáše Bati 508, kancelář č. 108, 762 73 Zlín.

Pro jaké účely osobní údaje využíváme?

Osobní údaje využíváme k přímé komunikaci s klienty, popř. jejich zákonnými zástupci, k uzavření smlouvy k jejímu plnění a poskytování služeb, k zasílání informací o výuce, zejména učebních plánů, shnutí lekcí a doplňujících cvičení, k evidenci klientů, k účetním a daňovým účelům a na základě vašeho výslovného souhlasu také k marketingovým a propagačním účelům a zasílání newsletterů elektronickou formou.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služeb. Těmi jsou:

  • jméno a příjmení (popř. název společnosti)
  • datum narození
  • adresa (sídlo společnosti)
  • kontaktní údaje (telefon, e-mail)
  • druh objednávky
  • jazyková úroveň klienta, jeho zájmy
  • evidence plateb a proběhlých a naplánovaných lekcí
  • jméno, příjmení a kontaktní údaje zákonného zástupce klientů mladších 16 let

Osobní údaje, které jsou poskytnuté klientem dobrovolně, jsou shromažďované, zpracovávané a uchovávané v souladu s platnými zákony. Klient poskytnutím výše uvedených údajů souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováváním za výše uvedenými účely. Osobní údaje jsou zpracovávány do doby klientova písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováváním zaslaným na adresu sídla správce nebo na kontaktní e-mail.

Údaje neposkytujeme žádné třetí straně s výjimkou poskytovatele daňových služeb, kterému mohou být poskytnuty údaje nezbytné pro splnění daňových povinností.

Klient má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznesení námitky proti zpracování. V případě pochybností o správném zpracovávání a uchovávání osobních dat má klient právo obrátit se na správce s žádostí o vysvětlení na e-mail info@lingate.cz.

Ve Zlíně dne 1. listopadu 2019